Πολιτική της εταιρείας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αυτή η πολιτική αφορά μόνο τα καλλυντικά προϊόντα

Στην AVIDAN PROPERTIES SL είμαστε αφοσιωμένοι στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συσκευασία και τη διανομή καλλυντικών προϊόντων με νόμιμα επιτρεπόμενα παράγωγα κανναβινοειδών.

Επιθυμούμε να συμμορφωθούμε με τους κανόνες και τις δεσμεύσεις με τους πελάτες, την κοινωνία, τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες, γι 'αυτό πιστεύουμε στη συνεχή βελτίωση και στο να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων αυτών.

Η διαχείριση ποιότητας και η εργασία σύμφωνα με τους κανονισμούς των Καλών Κατασκευαστικών Πρακτικών (GMP), με σεβασμό στο περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων μας, αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες για την ανάπτυξη του οργανισμού μας.

Ένας άλλος ακρογωνιαίος λίθος μας είναι οι υπάλληλοί μας, στους οποίους παρέχεται ανά πάσα στιγμή ένα εργασιακό περιβάλλον που διευκολύνει τα κίνητρα, τη συμμετοχή, τις ικανότητές τους, καθώς και ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας που είναι σημαντικές, καθώς όλο το προσωπικό συμμετέχει σε αυτήν την ολοκληρωμένη πολιτική και στην επίτευξη στόχος συμμόρφωσης με τις συμφωνημένες δεσμεύσεις

Οι σχέσεις της εταιρείας μας, με τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές και τους πελάτες μας, θα είναι ειλικρινείς, αντικειμενικές και άμεσες, αναγνωρίζοντας πάντα την αξιοπρέπεια του ατόμου ως μέλους της ομάδας.

Για να επιτύχουμε το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίσουμε ότι αυτά παρέχονται με ασφαλή τρόπο και υπό συνθήκες ασφάλειας για τον καταναλωτή, η AVIDAN PROPERTIES έχει θέσει ως στόχο να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα πρότυπα ISO 9001 και ISO 22716 και να λάβει μέτρα για συνεχή βελτίωση.

Το μέλλον του οργανισμού μας και το τι θα μας οδηγήσει στη διασφάλιση της συνέχειας εξαρτάται από την ανταπόκρισή μας στις ανάγκες των πελατών. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουμε σταθερές και διαρκείς σχέσεις με τους τρέχοντες πελάτες και θα αποκτήσουμε νέους.

Η Διεύθυνση θα παρέχει στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης όλα τα ακριβή, τεκμηριωμένα εργαλεία για να διασφαλίσει ότι η Πολιτική κατανοείται, αναπτύσσεται και συνεχίζει να ισχύει σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, για τα οποία θα επανεξετάζεται ετησίως, καθώς και την απόδοση του οργανισμού σε σχέση με το IMS για να εξασφαλίσει συνεχή βελτίωση.

Η παρούσα Πολιτική θα είναι διαθέσιμη στο κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, προς ενημέρωση και γνώση.

Adam Avidan, Διευθύνων Σύμβουλος

Ντιέγκο Ράμος, Γενικός Διευθυντής

Ιούνιος 14, 2021