Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Προϊόντων στο Διαδίκτυο 

1. Βάση της συμφωνίας

1.1 Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Προϊόντων στο Διαδίκτυο («Προϋποθέσεις») ισχύουν για όλες τις προσφορές, παραγγελίες, επιβεβαιώσεις, τιμολόγια και συμφωνίες βάσει των οποίων ο Πωλητής δεσμεύεται να παρέχει Αγαθά ή / και Υπηρεσίες στον Αγοραστή μετά την επιβεβαίωση των Παραγγελιών που υποβλήθηκαν από τον Αγοραστή μέσω της Ιστοσελίδας του Πωλητή.

1.2. Σε αυτές τις προϋποθέσεις, ως "Πωλητής" νοείται το AVIDAN PROPERTIES SL (¨PLANT OF LIFE¨) ή / και οι συνδεδεμένες εταιρείες του. «Αγοραστής» σημαίνει το άτομο του οποίου η παραγγελία για Αγαθά γίνεται αποδεκτή από τον Πωλητή. "Προϊόντα" σημαίνει τα προϊόντα και / ή τις υπηρεσίες που πωλεί ο Πωλητής στον Ιστότοπό του κατά καιρούς. «Παραγγελία» σημαίνει προσφορά του Αγοραστή να αγοράσει Προϊόντα από τον Πωλητή. και «Ιστότοπος» σημαίνει τους ιστότοπους που βρίσκονται στο www.plantoflifeseeds.com , www.plantoflife.com ή οποιαδήποτε επόμενη διεύθυνση URL που μπορεί να τις αντικαταστήσει

2. Διαδικασία παραγγελίας

2.1. Οι παραγγελίες των αγοραστών στον Ιστότοπό μας είναι χωρίς δέσμευση και αποτελούν προσφορά από τον Αγοραστή στον Πωλητή για να αγοράσουν τα Προϊόντα στην Παραγγελία του Αγοραστή. Οι παραγγελίες είναι δεσμευτικές μόνο εάν και όταν επιβεβαιωθεί από τον Πωλητή κατά την αποστολή στον Αγοραστή της επιβεβαίωσης αποστολής ή ειδοποίησης ότι τα προϊόντα είναι έτοιμα για παραλαβή. Μετά την αποστολή της επιβεβαίωσης αποστολής στον Αγοραστή, ισχύει μια δεσμευτική συμφωνία (η «Συμφωνία») στην οποία ισχύουν οι παρόντες Όροι.

2.2. Για να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία, ο Αγοραστής πρέπει να είναι 18 ετών και άνω και με έγκυρη διεύθυνση email. Ο αγοραστής θα προσθέσει τα αγαθά που επιθυμεί να αγοράσει ο αγοραστής σε ένα καλάθι αγορών, μετά το οποίο ο Αγοραστής θα παρέχει στον Πωλητή μια προτιμώμενη μέθοδο παράδοσης, μια διεύθυνση παράδοσης, τη διεύθυνση χρέωσης του αγοραστή και τα στοιχεία πληρωμής. Ο αγοραστής θα διαβάσει και θα αποδεχτεί αυτούς τους Όρους πριν από την υποβολή μιας Παραγγελίας και θα έχει την ευκαιρία να εξετάσει τα Αγαθά που πρόκειται να αγοραστούν και τις τιμές του (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων χρεώσεων και τελών όπως το κόστος παράδοσης) και όλες τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν πριν από την παραγγελία υποβλήθηκε.

2.3. Κατά την επεξεργασία μιας παραγγελίας, ο Πωλητής θα επιβεβαιώσει τη διαθεσιμότητα ενός Αγαθού, καθώς το γεγονός ότι τα Αγαθά εμφανίζονται στον Ιστότοπο του Πωλητή δεν αποτελεί ή συνεπάγεται εγγύηση ότι τα Προϊόντα είναι διαθέσιμα. Σε περίπτωση που ένα αγαθό δεν είναι διαθέσιμο, ο Πωλητής θα ενημερώσει τον Αγοραστή το συντομότερο δυνατό μέσω email σχετικά με αυτήν την κατάσταση. Ο αγοραστής θα έχει την επιλογή να περιμένει μέχρι να είναι διαθέσιμα τα Αγαθά ή να ακυρώσει την παραγγελία. Εάν ο Αγοραστής ακυρώσει την παραγγελία, ο Πωλητής θα επιστρέψει τα ποσά που έχει πληρώσει ο Αγοραστής στον Πωλητή.

2.4. Η Πολιτική Απορρήτου του Πωλητή, η Πολιτική Cookie και οι Όροι Χρήσης αποτελούν μέρος αυτών των Όρων και πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά από τον Αγοραστή πριν από την παραγγελία.

3. Τιμή και Πληρωμή

3.1. Εμφανίζονται όλες οι τιμές, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (εάν ο Αγοραστής δεν πληροί τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από τον ΦΠΑ) και χωρίς τις χρεώσεις παράδοσης. Το συνολικό κόστος της παραγγελίας του Αγοραστή είναι η τιμή της παραγγελίας Good συν ΦΠΑ με την τρέχουσα τιμή, συν τις ισχύουσες χρεώσεις παράδοσης όπως ορίζονται κατά τη διαδικασία πληρωμής.

3.2. Παρά τις καλύτερες προσπάθειες του Πωλητή, τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν ενδέχεται να έχουν λανθασμένη τιμή. Ο πωλητής θα επαληθεύσει όλες τις αναγραφόμενες τιμές πριν αποδεχτεί μια παραγγελία. Όταν η πραγματική τιμή ενός προϊόντος είναι χαμηλότερη από την αναφερόμενη τιμή του Πωλητή κατά την ημερομηνία παραγγελίας του Αγοραστή, ο Πωλητής θα χρεώσει το χαμηλότερο ποσό. Εάν η πραγματική τιμή είναι υψηλότερη από την τιμή που αναφέρεται στον ιστότοπο, ο Πωλητής θα πρέπει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, είτε να επικοινωνήσει με τον Αγοραστή για να ενημερώσει την κατάσταση και για τον Αγοραστή να επιβεβαιώσει την Παραγγελία του στη σωστή τιμή πριν από την αποστολή, ή να ακυρώσει την Παραγγελία και να ειδοποιήσει Αγοραστής τέτοιας ακύρωσης και επιστροφή χρημάτων που έχει πληρώσει ο Αγοραστής στον Πωλητή.

3.3. Οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής εμφανίζονται όπως εμφανίζονται στη σελίδα πληρωμής του Ιστότοπου και οι πληρωμές πραγματοποιούνται στο νόμισμα που αναφέρεται στο τιμολόγιο.

3.4. Με την παραγγελία, ο Αγοραστής συναινεί στην πληρωμή με χρέωση, όπως προβλέπεται στη φόρμα Παραγγελίας. Ο Πωλητής θα λάβει πληρωμή από τον Αγοραστή για τα Προϊόντα όταν ο Πωλητής υποβάλλει μια Παραγγελία.

3.5. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο σχετικά με την τιμολόγηση και τη διαθεσιμότητα υπόκεινται σε αλλαγές από τον Πωλητή.

4. Παράδοση

4.1. Υπολογίζονται οι ημερομηνίες και οι ώρες για την παράδοση των εμπορευμάτων. Ωστόσο, ο Πωλητής θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την παράδοση των εμπορευμάτων χωρίς καθυστέρηση και, εν πάση περιπτώσει, τα εμπορεύματα θα παραδοθούν εντός 30 ημερών το πολύ μετά την ημέρα σύναψης της συμφωνίας.

4.2. Εάν ο Αγοραστής δεν βρίσκεται στη διεύθυνση παράδοσης κατά την παράδοση των Εμπορευμάτων, όπου απαιτείται, θα γίνει μια δεύτερη προσπάθεια παράδοσης των Εμπορευμάτων ή τα Εμπορεύματα ενδέχεται να αφεθούν με έναν γείτονα. Εάν η παράδοση γίνει ανεπιτυχής, τα αγαθά θα επιστραφούν στον Πωλητή, η παραγγελία θα ακυρωθεί και ο Πωλητής θα επιστρέψει στον Αγοραστή τα ποσά που έχει πληρώσει ο Αγοραστής στον Πωλητή μείον τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς.

4.3. Οι χρεώσεις για παράδοση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διεύθυνση παράδοσης του αγοραστή και την ταχύτητα αποστολής.

4.4. Τα εμπορεύματα θεωρούνται παραδοτέα όταν ο Πωλητής τα καθιστά διαθέσιμα στη συμφωνημένη τοποθεσία παράδοσης.

5. Ακίνητα και κίνδυνοι

Ο τίτλος και οι κίνδυνοι απώλειας θα μεταβιβαστούν στον Αγοραστή κατά την παράδοση.

6. Εγγύηση

6.1. Ο πωλητής εγγυάται, υπό τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, ότι τα Προϊόντα, κατά τη στιγμή της παράδοσης, θα είναι απαλλαγμένα από i) ελαττώματα υλικών και κατασκευής.

6.2. Όταν οποιαδήποτε έγκυρη αξίωση σχετικά με τα Είδη κοινοποιείται στον Πωλητή σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, ο Πωλητής θα πρέπει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα Αγαθά ή τα μέρη τους. Εάν καμία από τις παραπάνω λύσεις δεν είναι εμπορικά βιώσιμη επιλογή κατά την αποκλειστική κρίση του Πωλητή, ο Πωλητής μπορεί να επιλέξει να επιστρέψει στον Αγοραστή την Τιμή των Προϊόντων που δεν συμμορφώνεται με την παραπάνω εγγύηση.

6.3. Εκτός από τις ρητές εγγυήσεις που περιέχονται στο παρόν, ο Πωλητής δεν προβαίνει σε όρους, εγγυήσεις ή δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, στην πραγματικότητα ή στο νόμο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο τίτλο και μη παραβίαση, όλες οι οποίες αποκλείονται ρητώς στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

6.4. Εάν οι προαναφερθέντες περιορισμοί / αποποιήσεις ευθυνών κριθούν άκυροι από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο ή κυβερνητική αρχή, ο Αγοραστής συμφωνεί ότι η αποκατάστασή του περιορίζεται στην τιμή αγοράς των Αγαθών που δεν συμμορφώνονται με την εγγύηση στην παρούσα Ενότητα 6.

6.7. Ο Αγοραστής θα αναφέρει, το συντομότερο δυνατό, στον Πωλητή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οποιουδήποτε συμβάντος με τα Αγαθά, όπως οποιοδήποτε ελάττωμα στα χαρακτηριστικά ενός Αγαθού που αγοράστηκε από τον Πωλητή, λανθασμένο αριθμό Προϊόντων που παραδόθηκαν καθώς και τυχόν ανεπάρκεια στις πληροφορίες παρέχονται από τον κατασκευαστή και τυχόν ανεπιθύμητες παρενέργειες.

7. Επιστροφές και ακυρώσεις

7.1. Ο Αγοραστής μπορεί να ακυρώσει και να επιστρέψει μια Παραγγελία χωρίς λόγο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία τα Προϊόντα εισέρχονται στη φυσική κατοχή του Αγοραστή ή ενός ατόμου, εκτός του μεταφορέα, που προσδιορίζεται από τον Αγοραστή για να τα καταλάβει. Για το σκοπό αυτό ο Αγοραστής θα ειδοποιήσει τον Πωλητή για την απόφαση του Αγοραστή να ακυρώσει και να επιστρέψει μια Παραγγελία επικοινωνώντας με τον Πωλητή χρησιμοποιώντας μια πλήρη φόρμα ακύρωσης που βρίσκεται στον ιστότοπο του Πωλητή.

7.2. Εάν τα αγαθά πωλούνται ως μέρος ενός συνδυασμού προϊόντων (πακέτο) ή Value-pack στο οποίο προσφέρονται άλλα αγαθά δωρεάν ή σε τιμή έκπτωσης, ο Αγοραστής θα επιστρέψει το πακέτο Good κατόπιν αιτήματος του Πωλητή μαζί με το Good που αγοράστηκε. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τιμολογήσει τον Αγοραστή για τα δωρεάν ή εκπτωτικά πακέτα Αν δεν επιστραφούν.

7.3. Μόλις λάβει ειδοποίηση ακύρωσης, ο Πωλητής θα επικοινωνήσει με τον Αγοραστή και θα παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με το πού πρέπει να επιστραφούν τα Προϊόντα και πρόσθετες σχετικές οδηγίες. Ο Αγοραστής πρέπει να επιστρέψει τα Προϊόντα στον Πωλητή χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ειδοποίηση του Πωλητή για την ακύρωση.

7.4. Η επιστροφή των εμπορευμάτων γίνεται με δική του ευθύνη και το κόστος του Αγοραστή, εκτός εάν οι Πωλητές προσφέρουν να πληρώσουν το κόστος της επιστροφής. Η πληρωμή του κόστους επιστροφής από τον Πωλητή δεν σημαίνει ότι ο Αγοραστής δεν θα παραμείνει υπεύθυνος να φροντίσει εύλογα τα Προϊόντα μέχρι να φτάσει με ασφάλεια στον Πωλητή.

7.5. Εάν η αξία των Αγαθών μειωθεί ως αποτέλεσμα του χειρισμού του Αγοραστή πέρα ​​από αυτό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών ή της λειτουργίας των Αγαθών, ο Πωλητής δικαιούται να αξιώσει αυτήν τη μείωση της αξίας από τον Αγοραστή και να το αφαιρέσει από οποιαδήποτε το ποσό που ο Αγοραστής πλήρωσε τον Πωλητή. Ο Πωλητής θα επιστρέψει στον Αγοραστή το υπόλοιπο της τιμής και τα τυπικά έξοδα παράδοσης που καταβάλλονται στον Πωλητή μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε μείωσης στην αξία των Αγαθών και, εάν ισχύει, οποιοδήποτε κόστος για τον Πωλητή για τη συλλογή των Αγαθών (το «Άθροισμα»).

7.6. Ο Πωλητής θα επιστρέψει το ποσό εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο Πωλητής θα παραλάβει τα Αγαθά από τον Αγοραστή ή την ημέρα κατά την οποία ο Αγοραστής θα παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Αγοραστής έστειλε τα Προϊόντα πίσω στον Πωλητή, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.

7.7. Ο Πωλητής θα επιστρέψει το ποσό χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιεί ο Αγοραστής, εκτός εάν ο Αγοραστής συμφωνήσει με διαφορετική μέθοδο πληρωμής.

8. Δικαιώματα ιδιοκτησίας

8.1. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το εμπορικό απόρρητο και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας στα Αγαθά, η συσκευασία τους και όλες οι πληροφορίες που μπορεί να παρέχει ο Πωλητής στον Αγοραστή παραμένουν πάντοτε κατοχυρωμένοι στον Πωλητή και ο Αγοραστής δεν θα αποκτήσει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή σχετική άδεια στα Αγαθά και δεν επιτρέπεται να αντιγράφουν ή να μιμούνται τα Αγαθά.

9. Περιορισμός της ευθύνης

9.1. Με την επιφύλαξη των παρακάτω εξαιρέσεων και με εξαίρεση τη βαριά αμέλεια και τη σκόπιμη συμπεριφορά, ο πωλητής και οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται έναντι του αγοραστή ή θεωρείται ότι παραβιάζουν τη συμφωνία λόγω οποιασδήποτε αιτίας πέραν του εύλογου ελέγχου του πωλητή, είτε θα μπορούσε να προβλεφθεί είτε δεν. Με την επιφύλαξη της γενικότητας των ανωτέρω, τα ακόλουθα θεωρούνται αιτίες πέραν του εύλογου ελέγχου του πωλητή: πράξεις θεού, πυρκαγιά, ατύχημα. πόλεμος, τρομοκρατικές δραστηριότητες · πράξεις, μέτρα ή περιορισμούς από οποιαδήποτε τοπική, κυβερνητική ή πολυμερή αρχή · κανονισμοί εισαγωγής και εξαγωγής ή εμπάργκο · απεργίες, αποκλεισμούς, μποϊκοτάζ. δυσκολίες στην απόκτηση πρώτων υλών, εργασίας, κατάλληλης μεταφοράς. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η συνολική ευθύνη του πωλητή, στη σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας ή παραβίασης του νόμιμου δασμού), ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προκύπτει σε σχέση με άμεση ζημία κατά την εκτέλεση της συμφωνίας, δεν θα υπερβαίνει το σύνολο τιμή που πληρώνεται από τον αγοραστή για τα αγαθά. Σε καμία περίπτωση, ο πωλητής και οι συνεργάτες του δεν φέρουν ευθύνη έναντι του αγοραστή για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, απώλεια επιχείρησης, εξάντληση υπεραξίας, απώλεια επενδύσεων, έξοδα και έξοδα ανάκλησης, επιθεώρησης, εγκατάστασης ή αποσυναρμολόγησης ή για τυχόν έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες, ζημίες, έξοδα ή έξοδα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό ποινικών ή υποδειγματικών ζημιών, ωστόσο, που προκλήθηκαν από ή σε σχέση με αυτήν τη συμφωνία, ακόμη και αν ο πωλητής έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

9.2. Είναι ευθύνη του Αγοραστή να αξιολογήσει την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία και τη χρησιμότητα οποιωνδήποτε συστάσεων, συμβουλών ή άλλων πληροφοριών που παρέχονται από τον Πωλητή σε σχέση με την καταλληλότητα οποιουδήποτε από τα Αγαθά για συγκεκριμένες εφαρμογές ή με άλλο τρόπο. Αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να ερμηνεύονται ή να βασίζονται σε επαγγελματικές συμβουλές ή ως συμβουλές για συγκεκριμένα γεγονότα ή θέματα. Κατά συνέπεια, ο Πωλητής δεν μπορεί και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση ή κατάχρηση τέτοιων πληροφοριών.

9.3. Εάν οποιοσδήποτε αποκλεισμός / περιορισμός ευθύνης δεν είναι έγκυρος σε οποιαδήποτε ισχύουσα δικαιοδοσία, ο αποκλεισμός / περιορισμός θεωρείται ότι αντικαθίσταται από έναν τέτοιο έγκυρο αποκλεισμό / περιορισμό, ο οποίος ταιριάζει περισσότερο με την πρόθεση και τον σκοπό της αρχικής εξαίρεσης.

10. Γενικός

10.1. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τέτοιες αλλαγές, ωστόσο, δεν θα ισχύουν για Παραγγελίες που υποβάλλονται πριν από την καταχώρηση των ενημερωμένων Όρων στον Ιστότοπο. Τυχόν ενημερωμένοι Όροι θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο στην ίδια τοποθεσία με αυτούς τους Όρους.

10.2. Οι ειδοποιήσεις πρέπει να δίνονται γραπτώς και να αποστέλλονται στη διεύθυνση ενός μέρους του τηλεομοιοτυπικού ή εγγεγραμμένου ταχυδρομείου και μέσω αεροπορικής αποστολής, όπου απαιτείται. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα γνωστοποιεί αμέσως στον άλλο γραπτώς οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης ή αριθμούς φαξ.

10.3. Είναι υποχρέωση του Αγοραστή να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις και περιορισμούς που επιβάλλονται από κυβερνητικές και άλλες αρχές ή εταιρείες που σχετίζονται με την κατοχή, χρήση, εισαγωγή, εξαγωγή ή μεταπώληση των Αγαθών.

10.4. Η αποτυχία ή η καθυστέρηση από τον Πωλητή ή τον Αγοραστή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά της δεν αποτελεί παραίτηση από την απώλεια αυτών των δικαιωμάτων.

10.5. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κρίνεται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ως άκυρη ή ανεφάρμοστη εν όλω ή εν μέρει, η εγκυρότητα των άλλων διατάξεων αυτών των Όρων και το υπόλοιπο των εν λόγω διατάξεων δεν επηρεάζεται.

11. Εφαρμοστέος νόμος και επίλυση παραπόνων

11.1. Οι παρόντες Όροι και οποιαδήποτε Συμφωνία που βασίζεται σε αυτούς τους Όρους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας, με εξαίρεση τους κανόνες της σχετικά με συγκρούσεις νόμων και τη Σύμβαση της Βιέννης για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών (CISG).

11.2. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής έχει ένα σχόλιο, παράπονο ή ανησυχία σχετικά με οποιοδήποτε αγαθό έχει αγοράσει ο Αγοραστής, ο Αγοραστής μπορεί να υποβάλει την καταγγελία του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στον Ιστότοπο του Πωλητή.

11.3. Εάν ο Αγοραστής έχει παράπονο σχετικά με μια διαδικτυακή αγορά από τον Ιστότοπο του Πωλητή, ο Αγοραστής μπορεί επίσης να το κάνει μέσω της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Επίλυσης Διαφορών στο Διαδίκτυο: http: /ec.europa.eu/odr.

12. Στοιχεία επικοινωνίας πωλητή

12.1. Avidan Properties, SL:

Εγγεγραμμένο γραφείο στη διεύθυνση: C / Hospital 107, Barcelona 08001, Spain
Εμπορικό μητρώο του Ισπανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με αριθμό ESB66186248.