Προϊόντα χύμα

Χύμα λουλούδια

Μαζική Ζελέ 18-33%

Μαζικό στερεό 10-27%

Μαζική γύρη 3,8-28%

Χύμα κρύσταλλο 99%

Σπόροι χύμα

Κερί χύμα

Ασείτης ένας κόκκος

Προβολή: Μαζική αγορά CBD